AHT Vina luôn đặt sự danh tiếng là  một vai trò quan trọng trong sự thành công lâu dài của công ty chúng tôi. Đây là lý do tại sao điều quan trọng là chúng ta phải luôn hành động chính trực để chúng tôi có được sự tin tưởng từ các mối quan hệ chúng tôi đã và đang có với khách hàng, nhà cung cấp, nhân viên, nhà đầu tư và đối tác. Với giá trị và sứ mệnh được xây dựng dựa trên các nguyên tắc đạo đức mà chúng ta đã áp dụng trong nhiều năm qua được bao gồm năm giá trị cốt lõi là đổi mới, khách hàng là trọng tâm, sự thành công, chất lượng và trách nhiệm – là thành phần chính tạo nên bản sắc văn hóa doanh nghiệp của chúng tôi.

Các giá trị và sứ mệnh của chúng tôi được định hướng như sau:

1. Sự đổi mới

Là một công ty tiên phong và có tầm nhìn xa, chúng tôi đảm bảo rằng hoạt động kinh doanh của chúng tôi có trọng tâm dài hạn. Chúng tôi luôn cởi mở với những ý tưởng mới và thường xuyên kiểm tra lại cách tiếp cận của mình. Điều này bao gồm việc nhìn xa hơn những mối quan tâm trước mắt của chúng tôi. Chúng tôi sẵn sàng chấp nhận rủi ro – trên cơ sở kiến thức và hiểu biết – để củng cố vai trò lãnh đạo của chúng tôi về mặt đổi mới. Đi theo những con đường mới có thể dẫn đến sai lầm. Chúng tôi nhận ra và chấp nhận điều này bởi vì nó cho chúng tôi cơ hội để trở nên tốt hơn. Chúng tôi đang nâng cao vị thế tiên phong của mình bằng cách tiếp tục thúc đẩy các đổi mới một cách chủ động, nhanh chóng và kiên quyết trong khi vẫn cam kết với các tiêu chuẩn chất lượng cao thông thường của chúng tôi

 2. Khách hàng là trọng tâm

Các nhu cầu khác nhau của khách hàng là trung tâm của các hoạt động của chúng tôi. Chúng tôi lắng nghe họ một cách cẩn thận và đặt những câu hỏi phù hợp. Hiểu được yêu cầu của họ cho phép chúng tôi tiếp tục cải thiện. Chúng tôi cố gắng đảm bảo rằng các giải pháp của chúng tôi mang lại cho khách hàng giá trị gia tăng để họ có thể tăng hiệu quả và năng suất, đồng thời đạt được lợi thế cạnh tranh. Chúng tôi gần gũi với khách hàng của mình, giao tiếp tích cực và thúc đẩy các mối quan hệ và đối tác thân thiện, lâu dài dựa trên sự tôn trọng và quý trọng.

3. Sự thành công

Chúng tôi theo đuổi các mục tiêu đầy tham vọng và nỗ lực để đạt được chúng mỗi ngày. Với tư cách là người luôn hướng sự hài lòng cho khách hàng cao nhất, chúng tôi đặt ra yêu cầu cao của bản thân và cố gắng tìm ra giải pháp tốt nhất cho khách hàng. Lịch sử thành công của chúng tôi khuyến khích chúng tôi tiếp tục câu chuyện thành công và tạo ra giá trị bền vững. Điều này mang lại lợi ích cho khách hàng, nhân viên và nhà đầu tư của chúng tôi. Chúng tôi muốn tất cả các bên liên quan này chia sẻ bình đẳng trong thành công của chúng tôi. Chúng tôi nuôi dưỡng những nhân viên có năng lực, tận tâm, những người cho phép chúng tôi giữ chân những khách hàng trung thành và hài lòng.

4. Chất lượng

Công việc hàng ngày của chúng tôi được thúc đẩy bởi chất lượng sản phẩm và dịch vụ chúng tôi cung cấp tốt nhất và sự sẵn sàng kiểm tra những gì chúng tôi làm một cách nghiêm túc. Chúng tôi cung cấp cho khách hàng các giải pháp đáp ứng đầy đủ các yêu cầu chất lượng của chúng tôi và cung cấp những gì chúng tôi đã thỏa thuận. Cam kết này là trọng tâm của các mối quan hệ khách hàng lâu dài và đáng tin cậy của chúng tôi. Những nỗ lực của chúng tôi để không ngừng trở nên tốt hơn bao gồm việc luôn cung cấp chất lượng đã thỏa thuận và tích cực hỏi khách hàng về cách chúng tôi có thể cải thiện hơn nữa. Chúng tôi thấy rõ rằng điều này tạo ra niềm tin, có giá trị không thể đánh giá được.

5. Trách nhiệm

Chúng tôi coi trọng trách nhiệm của mình đối với khách hàng, nhân viên và nhà đầu tư và hoạt động như một đối tác tin cậy, đáng tin cậy. Tính chính trực và khả năng tuân thủ các thỏa thuận cũng như đáp ứng thời hạn của chúng tôi khiến chúng tôi trở nên nổi bật giữa đám đông. Chúng tôi giữ lời và đảm bảo rằng các đối tác và đồng nghiệp của chúng tôi cũng làm như vậy. Ý thức mạnh mẽ về trách nhiệm chung rất quan trọng đối với chúng tôi và chúng tôi đang cẩn thận để nuôi dưỡng nó. Chúng tôi chịu trách nhiệm về các hành động của mình, đưa ra quyết định và thực hiện chúng. Nếu chúng ta chuyển giao trách nhiệm của mình cho người khác, chúng ta cố tình làm như vậy và đảm bảo rằng họ sẽ đến lượt mình.